СМЯНА НА ТЕРМО ПАСТА НА ЛАПТОП

Почистване на лаптоп извършваме чрез пълно разглобяване

 

Термо пастите които използваме са производство на Zalman и Arctic, и са специално подбрани – изсъхват бавно, и отговарят максимално на температурните режими и стръмност на нарастване на температурата в един лаптоп. Моделите термална паста на които се доверяваме, са практически изпробвани във времето и дават оптимални резултати при лаптопи – при които температурния режим на работа се различава от този при десктоп компютрите.

 

Термо проводимите подложки (т.нар. thermal pad) с които работим, са с висок коефициент на температурна проводимост и отговарят на изискванията за употреба при горещи компоненти със стръмен фронт на нарастване на работната температура.

 

Кога да установим дали лаптопът прегрява? Най-лесният метод е чрез програма за измерване на температурата в лаптопа. При установяване на завишени стойности, трябва да се извърши почистване на лаптопа от прах и твърди частици, и да се подмени изсъхналата термо паста. Другите методи са чисто сетивни – когато лаптопът е станал по-шумен и вентилаторът работи на необичайно високи обороти, или на пипане е по-горещ от обикновено. При прегряващ лаптоп е желателно да се вземат съответните мерки, защото продължителната работа в такъв режим е предпоставка за тежки повреди. Обикновено първи се повреждат горещите чипове под радиатора – повреден чипсет и видеокарта на лаптоп са често следствие от интензивно прегряване. Най-често срещаните повреди в нашата работна практика са свързани именно с прегряване, така че навременното почистване на лаптопа е критично важно.

 

Обикновено времето работа преди да навлезе такова количество прах, че лаптопът да има нужда от почистване и смяна на паста на процесор, е около осем месеца – година, но силно зависи от работната среда и начина на ползване. Препоръчително е почистването на лаптопа да започне още в гаранционен срок, за да избегнем неприятни изненади кратко време след изтичане на гаранцията.