Effektivt Rekrutteringsbureau

Når vi skal hjælpe en kunde med rekruttering af ny medarbejder, vil vi gerne være en effektiv og rådgivende sparringspartner gennem hele processen. Vi hjælper vores kunder med at se muligheder i et bredere perspektiv således, at de bliver åbne over for forskellige typer af profiler til den stilling ansættelsen omhandler. Gennem dialogen får vi et vigtigt indblik i den kultur og de værdier, der ligger i virksomheden. Gennem en åben og ærlig samtale kan vi bedre hjælpe med rekruttering af den rigtige kandidat og skabe det rigtige match på den lange bane. Denne fremgangsmåde karakteriserer et professionelt og effektivt rekrutteringsbureau

Gode resultater

Vi opnår de bedste resultater i rekrutteringen sammen med de virksomheder, vi har et langt og godt samarbejde med. Gennem det lange samarbejde, får vi et indgående kendskab til virksomhedens styrker og svagheder. Dette giver os de bedste forudsætninger for at kunne træffe de bedste valg på virksomhedens vegne i forbindelse med ansættelse af en ny medarbejder. I den løbende dialog, får vi ligeledes et godt kendskab til ledelsen og til de medarbejdere der er ansat i forskellige funktioner. I det hele taget øges træfsikkerheden for rekrutteringsbureauet i takt med et dybere kendskab til virksomheden. 

Vi gør altid meget ud af vores behovsanalyse og afdækning af profilen. Dette er i virkeligheden fundamentet for en god rekrutteringsproces. Mange rekrutteringsbureauer bruger alt for lidt tid på denne del af ansættelsesforløbet. Hos Next Rekruttering mener vi dog, at afdækning er den vigtigste del af ansættelsesproceduren.

Grundig samtale med Leder

Derfor gør vi meget ud af samtalen med den leder, der skal ansætte den nye medarbejder. Det er vigtigt for os at forstå, hvordan lederen arbejder med ledelse i praksis og hvordan vedkommende til dagligt agerer i forskellige situationer. 

Har lederen en uddelegerende ledelsesstil hvor ansvaret for opgaver bliver overladt meget til den enkelte medarbejder, eller har lederen en mere kontrollerende ledelsesstil, som ikke levner meget frihed til selvstændigt ansvar? Nogle ledere har det svært med konflikter, hvilket i visse situationer kan være et problem, da der ikke skabes klarhed omkring opgaver for hele teamet eller afdelingen. 

Løbende status på rekrutteringen

Vi giver vores kunder en løbende status på rekrutteringsforløbet, således at virksomheden hele tiden har en klar fornemmelse af, hvor langt vi er i processen. Vi arbejder også med en løbende feedback, så vores kunde er opdateret omkring hvilke kandidater, der fortsat er i opløbet til jobbet. Det er vigtigt for os, at de kandidater vi har haft til samtale, altid får en tilbagemelding på jobinterviewet og på de personlighedstests de har udfyldt. 

Når selve rekrutteringsforløbet er afsluttet, gør vi meget ud af at følge op på ansættelsen. Vi afsætter derfor tid til en løbende opfølgning på rekrutteringen efter 3 og 6 måneder. Her tager vi en samtale med den chef, vi har haft samarbejdet med og tager samtidig en lang snak med den nyansatte medarbejder. 

I disse opfølgningssamtaler gør vi meget ud af at forventningsafstemme således at der er en kontinuerlig dialog mellem os som rekrutteringsbureau, den ansættende chef og den nye medarbejder.