СМЯНА НА ТЕРМО ПАСТА НА ЛАПТОП Почистване на лаптоп извършваме чрез пълно разглобяване   Термо пастите които използваме са производство на Zalman и Arctic, и са специално подбрани – изсъхват бавно, и отговарят максимално на температурните режими и стръмност на нарастване на температурата в един лаптоп. Моделите термална паста на които се доверяваме, са практически изпробвани във времето и дават оптимални резултати при лаптопи – при които температурния режим на работа се различава от този при десктоп компютрите.   Термо проводимите подложки (т.нар. thermal pad) с които работим, са с висок коефициент на температурна проводимост и отговарят на изискванията за употреба при горещи компоненти със стръмен фронт на нарастване на работната температура.   Кога да установим дали лаптопът прегрява? Най-лесният метод е чрез програма за измерване на температурата в лаптопа. При установяване на завишени стойности, трябва да се извърши почистване на лаптопа от прах и твърди частици, и да се подмени изсъхналата термо паста. Другите методи са чисто сетивни – когато лаптопът е станал по-шумен и вентилаторът работи на необичайно високи обороти, или на пипане е по-горещ от обикновено. При прегряващ лаптоп е желателно да се вземат съответните мерки, защото продължителната работа в такъв режим е предпоставка за тежки повреди. […] read more